Een Armeense moeder

De zaak van de Armeense moeder, die uitgezet is, velen hebben er een mening over. In mijn opinie gaat de discussie veelal niet om de essentie. Door te liegen heeft de moeder volgens velen haar eigen lot bezegelt en ze had zelf eerder moeten vertrekken in plaats van eindeloos te procederen. Hieronder wil ik kort twee thema’s aanstippen, die iedere moeder van een meisje ertoe zou brengen om voor haar dochter te liegen. Maar ook de situatie voor jongens is in Armenië verre van rooskleurig.Een voorbeeld uit mijn omgeving. Een paar jongeren gaan stappen en roepen elkaar luidruchtig toe. Een van hen (nog minderjarig) krijgt een boete vanwege baldadigheid. Die boete valt zo’n 8 maanden later in de bus.,€ 115,- euro. Geen ramp op het eerste gezicht! Echter met een strafbeschikking van € 115,- euro heb je een strafblad als je betaalt en schuld bekent. Werken bij evenementen is dan veelal niet meer mogelijk. 

Per jaar worden in Armenië 1.400 meisjesbaby’s geaborteerd omdat er een sterke voorkeur voor zonen bestaat.
Armenen hebben een sterke voorkeur voor zonen, boven dochters, om de familielijn te bewaren. Bovendien hebben mannen een dominante positie binnen het gezin en de traditionele, patriarchale maatschappij. Armenen nemen aan dat mannen meer kans hebben op sociale mobiliteit en een actieve rol in de samenleving. Vrouwen zijn juist kwetsbaar en hebben slechte kansen op zelfontplooiing. Dat verklaart de diepgewortelde voorkeur voor zonen, en de daaraan gekoppelde prenatale geslachtsselectie en abortus van meisjes.
Vrouwen hebben weinig kansen in Armenië, ook al zijn ze voor de wet gelijk.

Daarbij komt dat geweld tegen vrouwen ook volgens het Haagse Ambtsbericht over Armenië algemeen geaccepteerd is. Er is vrijwel uitsluitend hulp door internationale organisaties.
Deze hulp is echter niet voldoende. Sociale acceptatie van geweld, de maatschappelijke opvatting dat huiselijk geweld een privézaak is, de zwakke economische positie van vrouwen, en een tekort aan tijdelijke huisvesting maken het voor slachtoffers moeilijk geweld te ontvluchten.

Ik zou als moeder ook niet naar zo’n land terug willen en iedere kans aangrijpen om mijn kinderen een beter bestaan te gunnen.
ik vind niet dat deze moeder haar situatie over zich zelf heeft afgeroepen, maar degenen die dit soort geweld bagatelliseren en goedpraten hebben deze situatie veroorzaakt. (De Haagse heren lopen hier nu in de discussie voorop). Niet een moeder die haar plicht doet om haar kinderen te beschermen.

Het is voor ieder kind een fundamenteel mensenrecht om veilig en in vrijheid met hun moeder/ ouders op te groeien. Een beschermende leugen van een moeder tast dit mensenrecht niet zomaar aan. Integendeel mensenrechten bestaan overal, altijd onder alle omstandigheden.


Nederland moet zich schamen om deze moeder na al die jaren uit te wijzen.


Vanwege privacy worden herkenbare gegevens gefingeerd of weggelaten.
Auteursrecht afbeelding: juliatim / 123RF Stockfoto

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *