Nuttige websites rondom de advocatuur

/Favoriete websites
Favoriete websites2017-03-24T20:21:00+00:00
  • footer favoriete websites

Favoriete websites

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand in Nederland. Dit doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb).

Ga naar website >

screenshot rechtspraak

De Rechtspraak

De officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak

Ga naar website >

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

Ga naar website >

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Rijksoverheid (SZW)

Website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ga naar website >

Overheid.nl

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

Ga naar website >

Nederlandse Orde van Advocaten

Beroepsorganisatie van de advocatuur

Ga naar website >

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Het LBIO int partneralimentatie en kinderalimentatie als partijen er zelf niet uitkomen en stelt de ouderbijdrage vast.

Ga naar website >

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar.

Ga naar website >

screenshot jeugdinrichting

Justitiële jeugdinrichting

Informatie over de justitiële jeugdinrichting

Ga naar website >

JuroFoon

Juridische hulp en informatie.

Ga naar website >

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.

Ga naar website >

Openbaar Ministerie (OM)

Het OM heeft de leiding over de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Ga naar website >

Notaris.nl

Website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB

Ga naar website >