Personen- en familierecht:
wanneer persoonlijke situaties juridische hulp benodigen

//Personen- en familierecht
Personen- en familierecht2017-03-24T20:21:00+00:00
  • footer personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Het terrein van het Personen- en familierecht regelt de persoonlijke relaties tussen personen en hoe daarmee om te gaan. Tatjana Dreiling staat u graag bij om uw persoonlijke aangelegenheden goed te regelen of uw problemen zo goed als mogelijk op te lossen.
Denk bijvoorbeeld aan problemen / aangelegenheden zoals ze hieronder opgenoemd staan.

Echtscheiding en echtscheidingsbemiddeling

Om te kunnen scheiden moet er een verzoekschrift door een advocaat ingediend worden bij de rechtbank. Bovendien is er een ouderschapsplan nodig als u minderjarige kinderen heeft . Daarin wordt onder andere de zorgregeling voor de kinderen vastgelegd. Tatjana Dreiling kan u daarbij bijstaan. Als alles is geregeld kunnen na verloop van tijd er allerlei omstandigheden wijzigen waardoor de alimentatie opnieuw berekend moet worden of er moet een andere zorgregeling voor de kinderen  komen. Ook hiervoor kunt u bij Tatjana Dreiling terecht.

Kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 is de kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar. Dat kan de betaler soms een paar honderd euro per maand schelen. Door het wegvallen van de aftrek gaan sommige ouders er duidelijk op achteruit. De alleenstaande ouderaftrek is tegelijkertijd afgeschaft. Soms stijgt het kindgebonden budget, maar niet voor iedereen. Door deze veranderingen  moeten  ouders nieuwe afspraken maken en als dat niet lukt, kan de rechter  gevraagd worden om opnieuw een  bijdrage passend bij de nieuwe financiële situatie vast te  stellen.

Gezags- en omgangsrecht

Gezag gaat over de verantwoordelijkheid over een kind. In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Meestal oefent een van de ouders het gezag uit, maar ook een niet-ouder kan gezag over een kind hebben. Als u gezag heeft over een kind, bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en heeft u vrijwel altijd een onderhoudsplicht. Soms kan één van de ouders de verantwoordelijkheid over een kind niet goed vormgeven, dan kan de andere ouder of de overheid vinden, dat degene niet langer het gezag over zijn of haar kind mag uitoefenen.

Wanneer ouders en hun kinderen niet bij elkaar in één huis wonen, hebben zowel de kinderen als de ouders recht op omgang met elkaar. Bij een scheiding,  zullen de ouders in principe een omgangsregeling treffen met elkaar en met de kinderen. Deze omgangsregeling kan door een rechter worden vastgesteld, bij voorkeur tijdens de scheidingsprocedure. Ook ouders die nooit met elkaar getrouwd zijn, kunnen een omgangsregeling aan de rechter vragen. Dit kan zelfs wanneer de ouder die de omgangsregeling vraagt, geen gezag heeft over de betreffende kinderen. Volgens de wet heeft een ouder die niet het gezag heeft ook  recht op omgang zelfs de plicht tot omgang met zijn of haar kinderen.

Grote variatie in familierechtzaken

En natuurlijk ook zaken die samenhangen met:

  • boedelverdeling
  • (partner)alimentatie
  • ouderschapsplan
  • naamswijzigingen
  • ontkenning vaderschap

Elke persoonlijke situatie is anders, samen bespreken we uw positie en mogelijkheden. Weet u niet of u probleem erbij staat bel dan, het Personen- en familierecht is zo gevarieerd, dat hier geen uitputtende lijst van alle voorkomende problemen kan staan.