Strafrecht:
elke verdachte heeft recht op een eerlijk proces

//Strafrecht
Strafrecht2017-03-24T20:21:00+00:00
  • footer strafrecht

Strafrecht

Tatjana Dreiling ziet het als haar taak om iedereen die verdacht wordt van een strafbaar feit bij te staan. Het gaat erom om ervoor te zorgen om een tegenwicht te kunnen geven tegen het veelal machtige opsporingsapparaat van het Openbaar Ministerie. Immers iedereen is onschuldig zo lang niet het tegendeel bewezen is en ook iemand die schuldig is heeft recht op een eerlijk proces.

Een eerlijk proces is, dat alle feiten en omstandigheden, die ertoe doen naar voren gebracht worden en bij het uiteindelijke oordeel van de rechter meegewogen worden. Regelmatig is het ook mogelijk om een zaak voor een rechtszitting te schikken. Dit is veelal van belang voor het kunnen verkrijgen van een Verklaring omtrent Gedrag.

Vertrouwelijk en geheimhoudingsplicht

Een strafadvocaat en ook het eventuele ondersteunende personeel van een advocaat heeft altijd een geheimhoudingsplicht. Niet iedereen weet, dat de telefoon van een advocatenkantoor niet door de politie afgeluisterd mag worden, daarnaast vindt een bespreking met een strafrechtadvocaat altijd achter gesloten deuren op kantoor plaats. Zo is uw privacy zo optimaal mogelijk gewaarborgd. Let wel: uw telefoon mag wel afgeluisterd worden.

Tatjana Dreiling is deelnemer van de piketregeling

Iedereen die aangehouden is kan een beroep doen op Tatjana Dreiling. Zij is deelneemster van de piketregeling. De politie moet een aangehouden verdachte erop te wijzen dat hij of zij het recht heeft kosteloos met een advocaat te overleggen die deelneemer is aan de piketregeling. Dit moet voor het verhoor.

Voorkeursadvocaat

Indien u Tatjana Dreiling op het politiebureau als voorkeursadvocaat opgeeft, zal zij zo spoedig mogelijk naar het politiebureaukomen. U hoeft daar dan niets voor te betalen. Geeft u geen voorkersadvocaat op, dan zal de politie de piketcentrale inlichten. De piketcentrale stuurt dan een melding naar de op die dag dienstdoende ‘piketadvocaat’, die dan binnen twee uur na ontvangst van de melding de verdachte op het politiebureau moet bezoeken. Ook dat is geheel kostenloos.

Het voordeel vaneen voorkeursadvocaat is veelal , dat u uw eigen advocaat al kent en er vertrouwd mee bent. U hoeft dus niet van advocaat “te wisselen”, mits uw advocaat maar deelnemer van de piketregeling is.

Is uw advocaat geen deelnemer van de piketregeling dan kunt u ook dan een beroep op hem of haar doen. Alleen zijn de kosten dan voor uw rekening.

Soort zaken

Tatjana Dreiling kan u in tal van verschillende strafrechtzaken bijstaan. Hieronder staat een eerste greep van veelvoorkomende strafrechtzaken.
Geweldsdelicten en levensdelicten
Diefstal
Fraude, bedrog, oplichting
Wapendelicten
Drugsdelicten
Zedendelicten
Verkeersdelicten
Ontnemingszaken
Jeugdstrafzaken Lees meer over Jeugdstrafrecht >