Tarieven

/Tarieven
Tarieven2018-01-26T15:40:31+00:00
 • footer tarieven

Tarieven

Tatjana Dreiling behandelt veel zaken van cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, het zogenaamde pro Deo werken. Dit vind ze belangrijk, omdat rechtvaardige rechtspleging voor iedereen toegankelijk moet blijven.

Het basistarief van Tatjana Dreiling is €190 per uur, exclusief 21% BTW. Er wordt geen kantoorkostenopslag gerekend. De kosten van derden, zoals het inschakelen van een deurwaarder, griffierechten, drukkosten, uittreksels e.d. worden wel doorberekend. Afhankelijk van de situatie en het individuele geval kunnen er vaste prijsafspraken gemaakt worden.

Een uurtarief zegt nog weinig wat u uiteindelijk betaalt aan een advocaat. Iedere zaak is anders en afhankelijk van uw persoonlijke situaties kunnen er andere prijzen gelden of vaste prijsafspraken worden gemaakt. Voor een indicatie in de kosten leest u onderstaande informatie.

1. Gefinancierde rechtsbijstand:

Komt u in aanmerking voor een wettelijke bijdrage in de kosten?   Lees meer >

2. Tarieven advocaat:

Wat zijn de totale kosten voor het inschakelen van een advocaat?   Lees meer >

3. Tarieven mediator:

Wat zijn de totale kosten voor het inschakelen van een mediator?   Lees meer >

1. Gefinancierde rechtsbijstand (eigen bijdrage)

Afhankelijk van het inkomen en vermogen heeft een cliënt vanuit de wet mogelijk recht op een bijdrage in de kosten. De Raad voor Rechtsbijstand stelt hiervoor regels. Hieronder ziet u of u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand komt of bezoek de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. De eigen bijdragen in het Personen- en familierecht zijn hoger. Zie hiervoor de laatste kolom in de tabel.

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage vanaf 2018
Alleenstaand Gezamenlijke huishouding* Personen- en familie­recht Overige rechts­gebieden
t/m € 19.100 t/m € 26.500 € 340 € 196
€ 19.101 – € 19.800 € 26.501 – € 27.500 € 412 € 360
€ 19.801 – € 20.800 € 27.501 – € 28.800 € 566 € 514
€ 20.801 – € 22.700 € 28.801 – € 32.100 € 720 € 669
€ 22.701 – € 26.900 € 32.101 – € 38.000 € 849 € 823
Boven de € 26.900 Boven de € 38.000 Geen aanspraak op gefinancierde rechtsbijstand

* Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Geen eigen bijdrage

In een aantal uitzonderingen hoeft er geen eigen bijdrage betaald te worden, bijvoorbeeld:

 • jongeren die strafrechtelijk vervolgd worden
 • bij faillissement, schuldsanering
 • wanneer u in een asielzoekerscentrum woont
 • wanneer u in de bijstand zit, de gemeente betaalt via de bijzondere bijstand de eigen bijdrage en het griffiegeld

Geen gefinancierde rechtsbijstand

Het inschakelen van een advocaat is niet kostenloos. Tatjana Dreiling is echter altijd bereid om afspraken te maken die passend bij uw situatie zijn, mits deze afspraken trouw worden nagekomen. Als de afspraken namelijk niet worden nagekomen, betekent het namelijk op termijn, dat er geen hulp op maat meer verleend kan worden en dat er pas gewerkt kan worden na het betalen van een voorschot.

2. Tarieven advocaat

Richtlijn in standaard zaken kunnen de onderstaande bedragen zijn.

Strafrecht Tarief excl. BTW
Behandeling Tom- Politierechterzitting € 945
Behandeling Kantonrechterzitting (strafrecht) € 700
Behandeling meervoudige kamerzitting in overleg
Procesadvies hoger beroep en cassatie in overleg
Familierecht Tarief excl. BTW
Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek z. kinderen € 1.500
Echtscheidingsconvenant opstellen € 700
Opstellen ouderschapsplan € 500
Omgang procedure advies € 500
Omgang procedure op tegenspraak € 2.000
Mediation echtscheiding € 2.400
Echtscheiding op tegenspraak -procesadvies in overleg
Partneralimentatie -advies € 500
Kinderalimentatie -advies € 500
Procesadvies hoger beroep familierecht € 600

deze tarieven zijn exclusief 21% BTW

3. Tarieven mediator

Het honorarium van de mediator is niet afhankelijk van het resultaat. De mediationkosten worden berekend per uur. Meestal betalen beide partijen elk de helft van het overeengekomen uurtarief, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. Het basistarief is 170 euro per uur. Mocht u minder vermogend zijn dan kan na overleg een lager tarief afgesproken worden. De tijdsduur van een mediation is sterk afhankelijk van:

 • de aard van het conflict
 • de wijze waarop partijen zich opstellen
 • de emoties die de basis van het conflict vormen

Geregeld is een mediation binnen 2 of 3 sessies van 2 uur met succes afgerond. Zelden duurt een mediation langer dan 10 uur. Bijkomende kosten zoals het inschakelen van specialisten ( makelaars, accountants, advocaten, medisch deskundige etc…) worden aan de partijen in rekening gebracht. Reistijd langer dan een half uur wordt ook in rekening gebracht. Tatjana Dreiling biedt als voorbeeld de navolgende keuzepakketten aan:

3 uurs-bespreking voor 2 personen Tarief excl. BTW
 • totaal 3 uur gezamenlijke gesprekken: 2x 1,5 uur of 1x 3 uur
 • berekening kinderalimentatie en opstellen ouderschapsplan
 • opstellen convenant
€ 1.400
5 uurs-bespreking voor 2 personen Tarief excl. BTW
 • totaal 5 uur gezamenlijke gesprekken: 2x 2,5 uur
 • berekening kinderalimentatie en opstellen ouderschapsplan
 • opstellen convenant
€ 1.800

Eventuele bijkomende kosten voor een rechtbankprocedure zijn:

 • Griffierecht ad € 285,-
 • De kosten voor de noodzakelijke uittreksels
 • Verzoekschrift opstellen en
 • gerechtelijke procedure € 450,00 (exclusief btw)

In bijzondere gevallen kunnen nadere prijsafspraken gemaakt worden   Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW